AWT IMR 18650

Giá Bán Tại Shop 18650 50A 2600  200.000 
Giá Bán Tại Shop 18650 40A 3300  300.000 
Giá Bán Tại Shop 18650 50A 3000  320.000 

Giá Bin AWT 18650

  • 2600mah 50A 200k 1 cục
  • 3000mah 50A 320k 1 cục
  • 3300 mah 40A 300k 1 cục
  • 21700mah 40A 380k 1 cục
Xóa