UNDERCROWN MADURO ROBUSTO

$5,400,000.00

  • Xuất xứ: Nicaragua
  • Hình dáng điếu (Vitola): Robusto
  • Chiều dài: 5 Inches (127mm)
  • Vòng ring: 54 (21.4mm)
  • Độ nặng: 5/5 Nặng